Maurice Gilliams

 
De Vlaamse dichter, schrijver en essayist Maurice Gilliams werd op 20 juli 1900 geboren te Antwerpen en is aldaar overleden op 18 oktober 1982.
 

Op 4 oktober 1980 kreeg de schrijver uit handen van Koningin Beatrix de Prijs der Nederlandse Letteren uitgereikt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. In België werd hij in de adelstand verheven en werd hem de titel baron verleend.

Stefan Hertmans over Maurice Gilliams: "Auteurs zoals Gilliams komen niet op je af. Dus jongere mensen die hem willen lezen zullen jongere mensen moeten zijn die zich niet passief opstellen. Die zich niet willen laten entertainen, maar die zelf zullen op zoek moeten gaan naar dat werk, en ik denk dat het dan ontzettend veel kan betekenen. Maar die inspanning moet van onszelf komen".
"Gilliams is een complexe figuur geweest". Dat schrijft Pierre H. Dubois in een korte biografie in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hij vervolgt: "Wie het voorrecht had hem te kennen weet dat hij onder bepaalde omstandigheden zeer sociabel kon zijn, lachen kon als geen ander, verhalen vertellen, parodiëren, vlijmscherp uit de hoek komen en van een haast dodelijke ironie zijn. Er was een andere Gilliams, maar dezelfde, die mateloos melancholiek, zonder illusies, de vergeefsheid van alles en de opgeblazen ijdelheid van velen met spottende minachting doorzag. Er was een Gilliams die plotseling, door onrecht geprikkeld, een strijdbaarheid toonde, wonderlijk contrasterend met de stilte waarvan zijn werk getuigt. Er was, achter al deze verschijningsvormen, een raadselachtige Gilliams, de dichter, de denker, de mijmeraar die zich niet anders blootgaf dan in het spaarzame dat hij aan zijn handen, aan zijn hoofd, aan zijn hart, liet ontsnappen".
 

"Een gedroomd kasteel?"

Over het decor van Gilliams' "Elias" is een artikel in Kunsttijdschrift Vlaanderen, juni 2005, geschreven door Hans Kleiss. De mythe van het "Vedelaarshof" (p.179) wordt hierin ontrafeld.


Maurice Gilliams in beeld

Erwin Mortier vertelt over Maurice Gilliams tijdens de tentoonstelling in 2001: De idee Maurice Gilliams
In 1968 werden bij Maurice Gilliams thuis opnamen gemaakt voor de uitzendingen van Ten huize van ..
(tot augustus 2015 via archief Cobra-TV ; inmiddels offline gehaald)

 

 

 "Een berg heeft altijd stijl. Wij moeten stijl veroveren. Maar die berg heeft dat door zijn natuur. Stijl. En daar kunt ge niks aan veranderen. Dat is voltooid, niet waar? 't Is dat wat ik betracht. Dat zo'n gedicht, het gevoelen, de indruk wekt dat er nu geen woord meer nog kan volgen".

Bibliotheek

In 1976 verscheen de uitvoerige bibliografie van de hand van Firmijn vander Loo. In het digitale tijdperk wordt een bibliografie gekoppeld aan links naar de verschillende teksten en zijn video- en geluidsfragmenten te zien of te horen. Een interview over mijn bibliotheek is digitaal beschikbaar.