Biografische nota

 
Maurice Guillaume Rosalie Gilliams
 

1900 - geboren te Antwerpen op 20 juli aan de Ossenmarkt 25
1901 - verhuist naar Pruynenstraat 3
1909 - kostschool Turnhout
1911 - verlaat de kostschool
1914 - vlucht naar Amsterdam ; verblijft bij familie Hols aan de Overtoom
1915 - terug naar Antwerpen
1917 - 1920 schrijft onder pseudoniemen Gri-Majeur en Floris van Merckem
1919 - verblijft een korte periode in Amsterdam
1921 - Elegieën
1923 - ouders kopen het pand aan de Lange Nieuwstraat 91
1924 - verhuizing naar Lange Nieuwstraat 91
          beroep bij inschrijving in het register: drukker
1925 - De Dichter en zijn Schaduw
1928 - Eenzame Vroegte
1929 - De Fles in Zee
1932 - Het Maria-leven
1933 - Oefentocht in het Luchtledige / Het verleden van Columbus
1935 - verloving en huwelijk te Schilde met Gabriëlle Baelemans (4.4.1909 - 26.3.2000)
1936 - de huwelijksrelatie eindigt; Maurice gaat terug naar Antwerpen
1936 - overlijden moeder (29.3.1864 - 31.3.1936)
1936 - Elias of het gevecht met de Nachtegalen
1937 - Vlaamsche Lyriek / Twee Oefeningen
1938 - Maria de Raeymaekers (1907) verschijnt in zijn leven
1941 - Inleiding tot de Idee Henri de Braekeleer
1943 - De man voor het venster
1944 - huis Lange Nieuwstraat ongeschikt voor bewoning na inslag V-bom
1945 - overlijden vader (15.5.1868 - 20.11.1945)
1945 - inkomen uit verhuur winkel Lange Nieuwstraat 91
1946 - redacteur voor Vlaanderen van literair tijdschrift Criterium
1946 - redacteur van Nieuw Vlaamsch Tijdschrift
1946 - redacteur tijdschrift voor schone kunsten Artes
1946 - leraar geschiedenis der letterkunde aan de KASKA
1947 - geeft les aan de bibliotheekschool
1947 - In memoriam Felix Timmermans / Het Verlangen / Rubens en zijn beide
          vrouwen / Het werk der leerjaren
1947 - lid KVATL
1950 - leraar aan de Antwerpse Vakschool voor Kunstambachten (kalligrafie, typografie)
1950 - X Gedichten
1952 - Een bezoek aan het prinsengraf
1953 - Winter te Antwerpen / De Kunst van de Fuga
1953 - onderbestuurder KVATL
1954 - bestuurder KVATL
1955 - 1960 wetenschappelijk bibliothecaris KMSKA
1955 - 1959 Vita Brevis ; 4 delen
1958 - Emmanuel de Bom
1960 - Vast Secretaris KVATL
1960 - verhuist naar Lange Gasthuisstraat 13
1964 - Bronnen der Slapeloosheid / Gedichten 1919-1958
1967 - bestuurslid Paul van Ostaijengenootschap
1969 - Wasdom, variaties op een thema van Jos. Hendrickx
1969 - Zwanen en zoutsteen
1972 - X verschijnt in zijn leven
1974 - Gregoria (fragment)
1975 - 1978 Vita Brevis ; 4 delen
1976 - aftreden als Vast Secretaris KANTL
1976 - huwelijk met Maria Elisa Antonia de Raeymaekers op 29 april
1980 - Prijs der Nederlandse Letteren / verheven in de adelstand met de titel baron
        - Eredoctoraat Vlaamse Letterkunde van de Rijksuniversiteit Gent
1980 - verkoopt perceel Lange Nieuwstraat 91
1981 - Vita Brevis een Portret-album
1982 - gestorven op 18 oktober