Links naar interessante websites

 

Mimpi fuga, is een vertaling in het Indonesisch, van het gedicht Droomfuga, door Albert Hagenaars en zijn vrouw Siti Wahyuningsih. Het is te lezen op de blog: http://puisibelanda.blogspot.nl/2013/09/maurice-gilliams-mimpi-fuga.html

Samen met Bert Bevers houdt Albert Hagenaars gedachten gaande aan schrijvers, onder de mooi gekozen naam Frozen Poets: http://frozenpoets.blogspot.nl/2013/03/maurice-gilliams-1900-1982.html

Peter Bormans heeft onderzoek gedaan naar het vroegste werk van Maurice Gilliams, en er in 2005 uitvoerig en helder over geschreven. Hij heeft zijn proefschrift, want dat is het, op internet gezet.

Koen Roelandt heeft zijn thesis, die handelt over Gregoria op internet gezet. Zijn eindverhandeling heeft de titel: Huwelijk, godsdienst en verbeelding in Gilliams' Gregoria en is geschreven in 2001.

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent:
http://kantl.be

De Maurice Gilliamsprijs. De weduwe van Maurice Gilliams, mevrouw De Raeymaekers, schonk in 1985 een kapitaal aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde onder de uitdrukkelijke voorwaarde een vierjaarlijkse prijs
op te richten.
De winnaars van de prijs tot op heden zijn (met tussen haakjes vermelding van de juryleden):
- periode 1986-1989: Marleen de Crée, met haar verzameld werk
(de heren Weisgerber, Coupé, Decorte, Van Herreweghen, Dubois)
- periode 1990-1993: Frans Deschoenmaker met "Beginselen van archeologie"
(de heren Coupé, Van de Perre, Spillebeen, Decorte, Dubois)
- periode 1994-1997: Gwij Mandelinck, voor zijn bundel "Overval"
(Pierre H. Dubois, Wily Spillebeen, Hubert Van Herreweghen, Eddy Van Vliet, Jan Veulemans)
- najaar 2002 werd de dichtbundel "Goya als hond" van Stefan Hertmans bekroond

Vanaf 2003 heeft de KANTL een aantal fondsen samengevoegd en is gestart met vijfjaarlijkse prijzen.

Het Seringenhof te Wechelderzande is het landhuis waar Maurice Gilliams als adolescent met zijn ouders op vakantie naar toe ging. Tussen hem en de dochter des huizes bloeide iets moois op. In het gedicht Nachtzoelte uit 1927 zijn de gevoelens van de dichter voor haar terug te lezen.
Te ervaren zijn ze voor een ieder, want in het prachtig gerestaureerde neoclassicistisch landhuis is nu een B&B gevestigd.
Door wijziging van bewoners is er geen B&B meer en is de website verwijderd (2016).

In zijn boek Aan Borms schrijft Matthijs de Ridder op p.198 over Maurice Gilliams: “wiens gedrag tijdens de bezetting ook niet geheel onberispelijk is geweest”. De zinsnede wordt niet onderbouwd en er wordt evenmin verwezen naar bronnen waar die suggestie op is gebaseerd. Zijn sportieve verklaring is:
Ik vrees dat ik in die zin wel heel onzorgvuldig ben geweest. Want wat ik probeerde te zeggen is dat Gilliams na de oorlog wel (heel) veel sympathie aan de dag legt voor incivieken. Hij maakt op een gegeven moment deel uit van de groep rond Golfslag, waar hij optreedt als informant, soms zelfs intrigant. Hij is wat dat betreft dus redelijk vergelijkbaar met Elsschot. Niet 'fout' tijdens de oorlog, maar daarna ook niet zo sociaal-democratisch als wij na mei ’68 eigenlijk graag zouden willen zien. Maar ik moet toegeven dat dat er niet echt staat en dat ik het nu jammer vind dat daar iets wordt gesuggereerd wat niet waar lijkt te zijn.

Een schrijver over Maurice Gilliams in een van de essays uit het boek Kruistochten over omzwervingen door het katholieke Vlaanderen: www.stefanbrijs.be

Het Letterkundig Museum in Den Haag heeft een tentoonstelling ingericht:
Het Pantheon over 100 jaar schrijvers in 1000 jaar literatuur. Een ode aan de beste schrijvers van het Nederlandstalige literaire landschap.


Salon Maurice Gilliams en het standbeeld Maurice Gilliams van Rik Poot:
De salon is maar een korte periode open geweest; het gebouw maakt nu onderdeel uit van een hotel. Het standbeeld staat vanaf 1997 op deze plek; er gaan stemmen op om het te verplaatsen naar de naastgelegen Kruidtuin. Op de site over standbeelden informatie over het beeld dat is gemaakt door Rik Poot.
De plaquette is bevestigd aan het pand aan de Ossenmarkt 25 als aanduiding dat het de plek is waar het geboortehuis van Maurice Gilliams heeft gestaan.

Krantencollecties van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag; inmiddels zijn er al ruim 700 krantenartikelen van on-line; en links naar tijdschriften en radiobulletins.
https://www.delpher.nl/nl/platform/results?query=maurice+gilliams&page=1&coll=platform

Biografische en bibliografische informatie (1):

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php3?id=gill003

Biografische en bibliografische informatie (2):
Op Schrijversgewijs is een goed overzicht te vinden van leven en werk van Maurice Gilliams.

Hét naslagwerk over professionele Nederlandse dichtkunst is te vinden op de digitale Nederlandse Poëzie Encyclopedie: http://www.nederlandsepoezie.org/index.html

In 1970 was Ischa Meijer bij Maurice Gilliams op bezoek om hem te interviewen voor weekblad de Haagse Post.
 
Lyrikline
Luisteren naar de dichter zelf. Maurice Gilliams leest vijf gedichten waaronder Elegie dat begint met Zondag op het land.

In Dongen zijn de straatnaamborden naar wie de persoon is genoemd als portret uitgesneden Dit bord staat in Antwerpen-Noord


Een link naar vertalingen is te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds.


Op Poetry International staan meerdere vertalingen van gedichten van Maurice Gilliams. In 1976 las Gilliams zelf enkele van zijn gedichten voor op dit jaarlijkse Rotterdamse Poëziefestival.

In gratis tijdschrift De Witte Raaf komt met enige regelmaat Maurice Gilliams ter sprake. Een interview met Jef Cornelis over de film Het gedroomde boek geeft een interessant inzicht in het tot stand komen van de film, en hoe Maurice Gilliams er zelf bij werd betrokken. En scenarist Georges Adé schrijft in een brief aan Gilliams over zijn plan: omtrent iets te maken over uw werk.

Hoe Antwerpen er – in de jonge jaren van Maurice Gilliams – pakweg meer dan 100 jaar geleden uitzag is vastgelegd op film. In het straatbeeld nog veel koetsen met paarden ervoor, trammetjes, de boot naar Sint-Anneke, de haven en de zoo.