Publicaties

Schrijven over Maurice Gilliams - of door hem geïnspireerd worden - blijft meer dan de moeite waard. In deze rubriek een greep uit publicaties van de afgelopen jaren.

 

De bronafbeelding bekijken  

Weerspiegeld in een waterglas
- Annette Portegies

De biografie 

najaar 2022

harde kaft, 352 blz.
€ 29,99
Uitgeverij Atheneum

 

  Ontwarringen
 - Maurice Gilliams

 bibliofiele editie

 2023

 op 125 ex., 80 blz.
 € 59,50
 Statenhofpers

Een binnenplaats met gras  

Een binnenplaats met gras
-  Maurice Gilliams

Veertig jaar na zijn overlijden stelt
Leen Huet een bloemlezing samen

najaar 2022

€ 20,-

   'Met andermans woorden is

 niets te beginnen'
 - Maurice Gilliams

 DW B 2021 -- 4

 

Het huwelijk met Gregoria. Maurice Gilliams en zijn gade
- Hans Kleiss

De Parelduiker
jaargang 24, nummer 4, 2019
€ 13,50

De Parelduiker

  Ons Erfdeel N°2 2019 - de lage landen

 Madonna's en hoeren ; De eerste
 indrukken van schrijver Maurice
 Gilliams
 - Annette Portegies

 Ons Erfdeel
 jaargang 62, mei 2019
 € 19,--


 

De bronafbeelding bekijken  

Elias of het gevecht met de nachtegalen
- Maurice Gilliams

- bezorgd door Filip De  Ceuster

Paperback met flappen, 240 blz.
ISBN 978-94-6310-098-4
€ 19,99 verkrijgbaar 15.9.2017
Uitgeverij Harold Polis

 

 Georgina
 - Romain John van de Maele

 Vertaling in het Duits

 Kalmenzone
 Dezember 2017 - Heft 12

 www.kalmenzone.de

 


Elias, of het gevecht met Maurice Gilliams
- Sebastiaan Kort

Ons Erfdeel
november 2016

     


New Romantics

- Michaël Vandebril

De dichter

Uitgeverij Polis - 2016

   


Gedichten voor de kleine reus
- Peter Holvoet-Hanssen

in Droomtuin een flits van
Maurice Gilliams

Uitgeverij Polis - 2016

   


Ik ben Elias of het gevecht met de nachtegalen, geschre- ven door Maurice Gilliams
- Wouter Krokaert

Time has fallen asleep in the afternoon sunshine. Een project van Mette Edvardsen

maart 2016

           
   


De man voor de spiegel

Over Maurice Gilliams
en Jakob Smits
- Willy Thijs

Jakob Smits
driemaandelijks tijdschrift
van het Jakob Smitsmuseum
december 2015
 

'Een middag met Gezelle'
Over een vergeten toespraak van Maurice Gilliams

- Filip De Ceuster

Zacht Lawijd
december 2015

           
 Geen woorden duren zoals het marmer - Elias of het gevecht met de nachtegalen / Winter te Antwerpen  


Geen woorden duren zoals het marmer

- Liesbeth van Melle

Een historisch-kritische editie van Elias of het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen. De uitgave bestaat uit twee delen.

KANTL - november 2015

   Afbeeldingsresultaat voor canon 50 kantl


De Canon. De 50+1 mooiste literaire werken uit de Ne- derlanden

KANTL & Uitgeverij Vrijdag
oktober 2015

Gebonden - 403 blz. € 29,--

           
 

Vertalingen in het Duits
van drie gedichten van
Maurice Gilliams

- Romain John van de Maele

Kalmenzone
oktober 2015 - Heft 8

www.kalmenzone.de
  Otophoon
- Dick Wessels

Drukkerij Het Gonst

Tekst van Maurice Gillliams, als aanhef in Oefentocht in het Luchtledige. Gedrukt voor het project 40+, t.g.v. het 40-jarig bestaan van Drukwerk in de Marge - augustus 2015

           
     

Voor mij een vader.
Maurice Gilliams verdedigt
J.L. de Belder
- Elke Brems

Zacht Lawijd
december 2014

   


Een jeugdwerk van
Maurice Gilliams
- Hugo Lambrechts-Augustijns

Scilla
december 2014

           
     

Nachtschade
- Ronald De Preter

Bij het overlijden van
Maurice Gilliams

Eigen beheer - 350 ex.

herfst 2014

 

   Afbeeldingsresultaat voor tijdschrift zuurvrij 25  

Het verloren gewaande
handschrift van Maurice
Gilliams' Elias
- Liesbeth van Melle

Zuurvrij
december 2013

           
  'De drommen der
menigte-in-de-vlakte'
- Filip De Ceuster


Spiegel der Letteren
december 2013
 

'Et in Arcadia Ego'
- Filip De Ceuster


Bedreigd platteland in
Maurice Gilliams' Elias

Nynade
september 2013

           
     

Verschuivingen
en ontgrenzingen
- Anne Marie Musschoot

Opstellen over scharnier-
momenten in de literatuur

Academia Press - 2013
lees meer...
   
Er bloeien in het donker geen prachtiger orchideeën

- Stijn Vanclooster

Over de receptie van Maurice Giliams' poëzie
n.a.v. Winter te Schilde

Zacht Lawijd
november 2012

           
 

"Als een egyptische priesteres"
- Fien Boeve


Masterproef 2012 - Leuven
Fien Boeve is er meer dan voortreffelijk in geslaagd een helder beeld te schetsen van tante Henriëtte ; handelseditie niet beschikbaar

 

Dingenzoeken in Taka-Tukaland
- Yves T'Sjoen


Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie

Academia Press - 2011
           
  Maurice Gilliams
en zijn schaduw uit 1925
- Hans Kleiss

Boekenpost 108
juli/aug 2010
  Muziek en Woord
- Katalin Balogh


Vormen en structuren
in het proza
van Maurice Gilliams

ASP - 2010
           

 

Een subjectieve betekenis
van Sterven te Antwerpen
- Hans Kleiss

Mededelingen van het Centrum
voor Documentatie & Reëvaluatie
Zevende jaargang, nr. 149
30 december 2009
     
Onder één dak met Gilliams

– Hans Kleiss


Kunsttijdschrift Vlaanderen
jaargang 58, nr.325, april 2009

lees meer...
           
   
Woestijnkunde
- Leonard Nolens


Gedichten
- In memoriam
Maurice Gilliams

Querido - 2008

   

Laat mij maar doen
- Julien Vermeulen

2 artikelen: over Georgina
en over Ontwarringen

Garant - 2007


  • Liesbeth van Melle heeft de recensies die Maurice Gilliams in de periode 1934 tot 1937 heeft geschreven in tijdschrift Contact: De Boekuil. Maandschrift voor boekenvrienden allemaal gebundeld. Het is heel plezierig dat nu alle teksten in een boek zijn gebundeld, want losse nummers van het publiciteitsblad van de boekhandel van Albert Pelckmans, die verantwoordelijk was voor de uitgaven, zijn zelden te vinden.

  • 'Gedroomde kinderen. Gilliams tussen leven en werk', een artikel van Hans Kleiss over de relaties met Nieke, Gaby, Maria en Régine, in Kunsttijdschrift Vlaanderen van juni 2007.

  • Er is in 2005 een bibliografie van en over Maurice Gilliams verschenen, die ontleend is aan de Gilliams bibliotheek van Hans Kleiss. Het is de weerslag van een uitgebreide en zeer diverse verzameling van ondermeer boeken, tijdschriften, brieven, e-mails, recensies, krantenartikelen en diversen die in de loop van 10 jaar bij elkaar is gebracht. In 2007 is met Ontsnapt uit de Scheurmand een herziene en vermeerderde druk verschenen. Toegevoegd zijn gedichten en prozafragmenten die niet zijn opgenomen in Vita Brevis. Beide boeken zijn in een beperkte oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren verschenen.
  • Een kort, maar onthullend artikel over het kasteel dat het decor vormt in Gilliams' Elias of het gevecht met de nachtegalen is verschenen in Kunsttijdschrift Vlaanderen, juni 2005.
  • Stijn Vanclooster heeft onderzoek gedaan bij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) te Gent. Daarna is hij naar de Universität Wien gegaan, waar naast Nederlands onderwijs ook onderzoek in de Nederlandse taal- en letterkunde wordt verricht. Van zijn hand verscheen de briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom (1868-1953).
    In 2013 verdedigde hij in het openbaar zijn proefschrift over de literatuuropvattingen van Stijn Streuvels.

Maurice Gilliams in Contact (1934-1937)
- Liesbeth van Melle

Boek, 161 blz.
ISBN 9789072474735
€ 18,00
uitg.: 2007 (2008)
KANTL

 

Gedroomde kinderen. Gilliams tussen leven en werk
- Hans Kleiss

Kunsttijdschrift Vlaanderen
jaargang 56, nr.316, juni 2007
€ 10,00

         

Ontsnapt uit de Scheurmand van Maurice Gilliams
-Hans Kleiss

Boek, 264 blz.
ISBN 9789789088423
€ 40,00
uitg.: 2007
Uitgeverij "Elias"

 

The Bottle at Sea
The Complete Poems
- Maurice Gilliams


Dichtbundel Ned/Eng 219 blz.
$ 12,95
uitg.: 2006
Green Integer

         
 

De rest is nog veel erger
De briefwisseling tussen Maurice Gilliams
en Emmanuel de Bom
- Stijn Vanclooster

Boek, 251 blz.
€ 25,00
uitg.Pelckmans : 2006
   

Die Onvindbare heb ik bij u gezocht, Maurice
- Liesbeth van Melle

Boek, 287 blz.
ISBN 9072474678
€ 19,50
uitg.: 2006
KANTL

         
 

Bibliografie van en over Maurice Gilliams
- Hans Kleiss

Paperback, 108 blz.
ISBN 9077564438
€ 17,50
uitg.: september 2005
Uitgeverij "Elias"

   

Een gedroomd kasteel?
Over het decor van Gilliams' Elias
- Hans Kleiss

Kunsttijdschrift Vlaanderen
jaargang 54, nr.306, juni 2005
€ 10,00

         
 

Bronnen der Slapeloosheid
- Maurice Gilliams

Paperback, 48 blz.
ISBN 9029073233
€ 13,50
uitg.: oktober 2003
J.M. Meulenhoff

   

Gilliams, de veelkantige
- Annemarie Musschoot & Bert Vanheste

Paperback, 160 blz.
ISBN 9075697767
€ 15,00
uitg.: 2002
Uitgeverij Vantilt

         

Een klauwende muze
De tussenwereld van Maurice Gilliams
- Martien J.G. de Jong

Boek, 138 blz.
ISBN 9072474414
€ 15,00
uitg.: 8-10-2001
KANTL

 

Ik ben Elias
Romans en verhalen
- Maurice Gilliams

Boek, 635 blz.
ISBN 9029067586
€ 125,00 (antiquarisch verkrijgbaar)
uitg.: 2000
J.M. Meulenhoff

         
 

Maurice Gilliams-nummer

De man in de mist
- Hans Kleiss

De Parelduiker
jaargang 5, nummer 3/4, 2000
€ 29,50