Oeuvre

     

Elegieën

Deze proza-gedichten, op 160 genummerde en getekende exemplaren, zijn
gedrukt op de persen van F. Gilliams-Lambrechts, Pruynenstraat 3, Antwerpen.
Copyright by Maurice Gilliams, 1921.
Bezorgd door H. Sele, St-Jacobsmarkt 60, Antwerpen.

Dit is het eerste werk onder zijn eigen naam. Zijn jeugdwerken onder pseudoniem Floris van Merckem beschouwde hij als typografische oefeningen.

Van deze reeds in 1918 geschreven Elegieën heeft hij het grootste deel vernietigd. Een tiental exemplaren bleef bewaard.

1921
     
De dichter en zijn schaduw

Van deze verzenbundel werden 25 exemplaren getrokken. Een bundel die

indruk maakte op recensenten als Paul van Ostaijen en Karel van de Woestijne.

In het artikel Maurice Gilliams en zijn schaduw uit 1925 (tijdschrift Boekenpost
nr.108 juli/aug. 2010) is te lezen hoe een deel van de 25 exemplaren is
opgespoord. Na publicatie meldden zich nog twee bezitters van een exemplaar.
1925
     
  Eenzame Vroegte

Deze bundel werd evenals de vorige bundel gezet en gedrukt door de dichter;

50 exemplaren op velijn (en 2 op hollandsch papier).
1928
     

De flesch in zee

In december 1929 werden op de eigen pers door de dichter 25 exemplaren
getrokken.

 

 

 

1929
     
Het Maria-Leven

In februari 1932 werden eerst 7 exemplaren gedrukt. In november van dat

jaar verscheen een herdruk op 100 exemplaren.

Op 28 maart 1936 ontsliep de moeder van de dichter; een exemplaar van
deze bundel 'waarvan zij de ingeefster is geweest en dat speciaal voor haar
werd gedicht', werd in het graf meegegeven.
1932
     
Oefentocht in het luchtledige

In deze oplage 8 prozastukken voorafgegaan van een otophoon, die hebben
gediend tot voorstudie van de roman Elias of het gevecht met de nachtegalen
(1936). Deze stukjes ontstonden tussen mei 1924 en november 1927

en werden gedrukt in mei 1933 op 132 exemplaren (2 op hollandsch
papier en 130 op Alpha paper). De bundel verscheen in juni 1933.
1933
     
Het verleden van Columbus

Van deze bundel werden in juli 1933 gedrukt: 130 exemplaren op hollandsch
papier en 2 op Alpha paper.
Voor de titel van deze dichtbundel geeft de dichter de volgende verklaring:
'Columbus vertrok in het vooruitzicht een reisroute naar India te ontdekken;
hij kwam voor de kust van Amerika'.
1933
     
Elias of het gevecht met de nachtegalen

Het romandebuut. Oplage 1500 exemplaren; debiet voor België 250. Al vrij snel
na publicatie was Gilliams toch niet tevreden over het tweede cahier. In latere
drukken keert het niet terug. In de eind 2017 verschenen herdruk is de roman
weer te lezen in de originele versie.

Latere drukken verschenen in grotere oplagen; zoals de 2de druk uit 1943
op 3.000 exemplaren en de pocketeditie uit 1961 op 10.000 exemplaren.
1936
     

Vlaamsche lyriek

Een bloemlezing van gedichten uit de periode 1830-1890 ; de periode van de
Romantiek, de zgn. Realisten en de voorlopers van de Vernieuwing.

De oplage bedraagt 500 exemplaren.

 

 

1937
     
Afbeeldingsresultaat voor twee oefeningen gilliams Twee oefeningen

De beide prozastukken Meneer Albéric en In Memoriam die voorkomen in de
bundel Oefentocht in het luchtledige werden voor deze afzonderlijk uitgave
herzien. Oplage 500 exemplaren.
1937
     
Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer

Gedrukt op 500 genummerde en gesigneerde exemplaren en 20 met de
pers gemerkte exemplaren op Arches; typografisch ontwerp is van de auteur.
Op het omslag een reproductie van het schilderij Grootmoedersfeest.
1941
     
De man voor het venster

Een fragment van het origineel op 3 exemplaren verscheen in 1942.
Het verder werken werd afgebroken door het voor lange tijd gehospitaliseerd
zijn van de auteur.
De Aanteekeningen in dit boek beslaan de jaren 1932 t/m 1940.
Ook is een herziene versie van Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer
opgenomen.
1943
     
In memoriam Felix Timmermans

Het betreft de rede die is uitgesproken op de uitvaart van Felix Timmermans,
in het sterfhuis te Lier op 28 januari 1947.
Er werden 125 exemplaren getrokken op Simili Japon, 25 op handgeschept
papier en 15 werden voorzien van het uitgeversboekmerk.
1947
     
Het verlangen

Het betreft een jeugdwerk van Maurice Gilliams.
Het werd gezet, verlucht en op 103 exemplaren gedrukt in het atelier van de
Abdij ter Kameren onder leiding van Jozef Cantré.
De novelle werd geschreven in 1922.
1947
     
Rubens en zijn beide vrouwen

Een lezing gehouden - in opdracht van Dr. Camille Huysmans, toenmalig
burgemeester van Antwerpen - ter gelegenheid van de inwijding op 23 juli
1946 van het Rubenshuis.
Van dit boekje werden 125 exemplaren getrokken.
1947
     
Het werk der leerjaren

Bevat Het verlangen, Acht dagboekbladen (1921-1924) met o.a. notities
over Beethovens' Missa Solemnis, zelfportretten van Rembrandt en Gustave
de Smet, en Zeven gedichten.
Oplage 500 genummerde en gesigneerde exemplaren.
1947
     
X gedichten

Dit bundeltje met 10 verzen trok de dichter in vijftig exemplaren op geschept
papier, genummerd van 1 tot 50 en 5 exemplaren op met de hand geschept
papier gemerktekend A tot E. Alle exemplaren zijn gesigneerd; geen van alle
is in de handel gebracht.
1950
     
Een bezoek aan het prinsengraf

Een essay over de dichter Paul van Ostaijen. Het bevat de tekst van twee
lezingen gehouden op 22 november en 20 december 1950 in de Koninklijke
Vlaamse Akademie voor Taal- en Letterkunde te Gent.

Oplage 500 exemplaren; 20 ervan zijn genummerd en gesigneerd door de
auteur.
1952
     
Winter te Antwerpen

In oktober 1953 gedrukt op 1000 exemplaren, waarvan 100 voor Nederland
door de auteur genummerd en gesigneerd. Ook bestaan er 10 luxe-exemplaren.

Opgedragen aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers, Gilliams' levensgezellin.
'Met een stokje, dat uit een kraaiennest gevallen was, schreef ik spelenderwijze
runentekens in de sneeuw. ...Met mijn voet veegde ik alles weer dooreen. Een
eenvoudige vrouwennaam lag diep in een bed van sneeuwvlokken, toegedekt,
en door geen mensenoog ooit weer te vinden.'
(blz. 97, 99).
1953
     
De kunst van de fuga

Dagboekbladen en essays.

Vanwege een ongelijkmatige druk werd de eerste oplage door de auteur
geweigerd; er zijn wel exemplaren van in omloop. Doordat van de herdruk
geen drukproeven werden voorgelegd bleven zetfouten ongecorrigeerd.
Er is dus een A- en een B-versie

Oplage 500 exemplaren; 12 door de auteur genummerde en gesigneerde
exemplaren werden niet in de handel gebracht.
1953
     
Vita Brevis

De vier delen van het verzameld werk Vita Brevis verschenen in de jaren
1955-1959.

Oplage 1000 exemplaren; en 6 exemplaren op Japans papier genummerd van
A tot F, en 10 exemplaren op oud-hollands genummerd 1 tot 10. Van deel
III en IV wordt gezegd dat geen enkel luxe-exemplaar bij de intekenaars
terecht is gekomen.
1955
     
Emmanuel de Bom

Een monografie over Emmanuel de Bom geschreven in opdracht van het
Ministerie van Openbaar Onderwijs.
1958
     
Bronnen der slapeloosheid

Van deze bundel met 9 gedichten werden in maart 1964 gelijktijdig met de
hierna genoemde bundel Gedichten 1919-1958 slechts 10 exemplaren
getrokken en door de auteur genummerd.
1964
     
Gedichten 1919-1958

Van dit overzicht van de gedichten in deze editie werden (in maart) 125
exemplaren gedrukt, waarvan 5 op naam van een bezitter. Een jaar later
werden nog eens 700 exemplaren opgelegd en 12 in Hollandsch geschept −
in een andere uitvoering.
1964
     
Zwanen en zoutsteen

Bevat de herziene tweede druk van de novelle Libera nos, Domine (1927),
vijfde druk van De man in de mist en de zesde druk van zes novellen uit
Oefentocht in het luchtledige; zevende druk van Monsieur Albéric en
In Memoriam.
1969
     
Wasdom

Deze monografie kwam tot stand naar aanleiding van de tentoonstelling van
grafisch werk van Jos Hendrickx in museum Dhondt-Dhaenens te Sint-Martens-
Latem.

Het essay Wasdom werd in 1940 geschreven. Voor de retrospectieve
tentoonstelling Jos Hendrickx van 23 september - 25 november 1972 in het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, voorzag Gilliams het
essay van enkele aanvullingen.
1969
     
Vita Brevis

De vier delen van deze gewijzigde en herziene versie verschenen in de
jaren 1975-1978.

Van de gewone editie in havanakleurige skivertex met goudstempels werden
1500 exemplaren gedrukt. De luxe-editie in 25 exemplaren kreeg een
mosgroene skivertex.

Over deze groene band is Gilliams niet te spreken. In een brief aan zijn
uitgever noemt hij het een 'groen monster'.
1975
     
Dankwoord

Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren
te Amsterdam op 4 oktober 1980 uitgesproken door Maurice Gilliams.
1980
     

Gregoria of een huwelijk op Elseneur

Een eerste fragment verscheen in 1974 in een literair tijdschrift.
Krachtens de laatste wilsbeschikking van Gilliams mocht het boek
pas verschijnen nadat bepaalde omstandigheden waren ingetreden.

Giliams werkte tot aan zijn overlijden op 18 oktober 1982 aan deze roman.
In zijn schrijfmachine stak nog een vel van het typoscript.

1991