Dichter, schrijver en essayist

BIOGRAFISCHE NOTA

Maurice Guillaume Rosalie Gilliams

1900 – geboren te Antwerpen op 20 juli aan de Ossenmarkt 25

1901 – verhuist naar Pruynenstraat 3
1909 – kostschool Turnhout
1911 – verlaat de kostschool
1914 – vlucht naar Amsterdam ; verblijft bij familie Hols aan de Overtoom
1915 – terug naar Antwerpen
1917 – 1920 schrijft onder pseudoniemen Gri-Majeur en Floris van Merckem
1919 – verblijft een korte periode in Amsterdam
1921 – Elegieën
1923 – ouders kopen het pand aan de Lange Nieuwstraat 91
1924 – verhuizing naar Lange Nieuwstraat 91 beroep bij inschrijving in het register: drukker
1925 – De Dichter en zijn Schaduw
1928 – Eenzame Vroegte
1929 – De Fles in Zee
1932 – Het Maria-leven
1933 – Oefentocht in het Luchtledige / Het verleden van Columbus
1935 – verloving en huwelijk te Schilde met Gabriëlle Baelemans (4.4.1909 – 26.3.2000)
1936 – de huwelijksrelatie eindigt; Maurice gaat terug naar Antwerpen
1936 – overlijden moeder (29.3.1864 – 31.3.1936)
1936 – Elias of het gevecht met de Nachtegalen
1937 – Vlaamsche Lyriek / Twee Oefeningen
1938 – Maria de Raeymaekers (1907) verschijnt in zijn leven
1941 – Inleiding tot de Idee Henri de Braekeleer
1943 – De man voor het venster
1944 – huis Lange Nieuwstraat ongeschikt voor bewoning na inslag V-bom
1945 – overlijden vader (15.5.1868 – 20.11.1945)
1945 – inkomen uit verhuur winkel Lange Nieuwstraat 91
1946 – redacteur voor Vlaanderen van literair tijdschrift Criterium
1946 – redacteur van Nieuw Vlaamsch Tijdschrift
1946 – redacteur tijdschrift voor schone kunsten Artes
1946 – leraar geschiedenis der letterkunde aan de KASKA
1947 – geeft les aan de bibliotheekschool
1947 – In memoriam Felix Timmermans / Het Verlangen / Rubens en zijn beide vrouwen / Het werk der leerjaren
1947 – lid KVATL
1950 – leraar aan de Antwerpse Vakschool voor Kunstambachten (kalligrafie, typografie)
1950 – X Gedichten
1952 – Een bezoek aan het prinsengraf
1953 – Winter te Antwerpen / De Kunst van de Fuga
1953 – onderbestuurder KVATL
1954 – bestuurder KVATL
1955 – 1960 wetenschappelijk bibliothecaris KMSKA
1955 – 1959 Vita Brevis ; 4 delen
1958 – Emmanuel de Bom
1960 – Vast Secretaris KVATL
1960 – verhuist naar Lange Gasthuisstraat 13
1964 – Bronnen der Slapeloosheid / Gedichten 1919-1958
1967 – bestuurslid Paul van Ostaijengenootschap
1969 – Wasdom, variaties op een thema van Jos. Hendrickx
1969 – Zwanen en zoutsteen
1972 – X verschijnt in zijn leven
1974 – Gregoria (fragment)
1975 – 1978 Vita Brevis ; 4 delen
1976 – aftreden als Vast Secretaris KANTL
1976 – huwelijk met Maria Elisa Antonia de Raeymaekers op 29 april
1980 – Prijs der Nederlandse Letteren / verheven in de adelstand met de titel baron – Eredoctoraat Vlaamse Letterkunde van de Rijksuniversiteit Gent
1980 – verkoopt perceel Lange Nieuwstraat 91
1981 – Vita Brevis een Portret-album
1982 – gestorven op 18 oktober

Literaire prijzen

1980 – Prijs der Nederlandse Letteren
1972 – Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijverscarrière
1969 – Emile Bernheimprijs / Prix Litéraire Emile Bernheim
1969 – Constantijn Huygensprijs
1967 – Provinciale Premie voor Letterkunde van de provincie Antwerpen
1954 – Provinciale Premie voor Winter te Antwerpen
1953 – Provinciale Premie voor Een bezoek aan het prinsengraf
1939 – nominatie Driejaarlijkse Staatsprijs voor romankunst voor Elias of het gevecht met de nachtegalen
1938 – August Beernaertprijs voor Elias of het gevecht met de nachtegalen
1937 – Provinciale Premie voor Elias of het gevecht met de nachtegalen
1935 – Provinciale Premie voor Letterkunde voor Oefentocht in het luchtledige

Eervolle onderscheidingen

KB 8-4-1940 Ridder in de Kroonorde
KB 23-4-1949 Ridder in de Leopoldorde
KB 15-2-1954 Commandeur in de Kroonorde
KB 12-3-1963 Groot Officier in de Kroonorde
KB 12-7-1969 Groot Officier in de Leopoldorde

“Een berg heeft altijd stijl. Wij moeten stijl veroveren. Maar die berg heeft dat door zijn natuur. Stijl. En daar kunt ge niks aan veranderen. Dat is voltooid, niet waar? ’t Is dat wat ik betracht. Dat zo’n gedicht, het gevoelen, de indruk wekt dat er nu geen woord meer nog kan volgen”.