Stichting Vita Brevis

Maurice Gilliams heeft bij leven de Stichting testamentair gewenst. De doelstelling is het oeuvre van de schrijver kenbaar te maken en te verspreiden. De Stichting Vita Brevis werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 17 augustus 1989. De leden van het eerste uur waren: Frans Boenders, Carlos De Baeck, Jean De Crée, Jozef Deleu, Ludo Simons en Paula Sörnsen.

De Stichting Vita Brevis is een instelling van openbaar nut voor de studie en de bevordering van het werk van Maurice Gilliams. De huidige leden zijn: Nele Hendrickx (voorzitter/directeur Letterenhuis), Charles Sluyts (ere-voorzitter), Leen van Dijck (ere-voorzitster), Ludo Simons, Jean De Crée, Marc Somers, Leen Huet, Koen Peeters, Paula Sörnsen (secretaris/penningmeester).

Vita Brevis heeft in 1999 aan Annette Portegies (1968) de opdracht verstrekt voor het schrijven van de biografie over Maurice Gilliams. Een eerste aanzet is te lezen in tijdschrift De Parelduiker, jaargang 5, nummer 3/4, 2000. Deze eerste proeve van een biografie is eveneens verschenen in de publicatie: De Idee Maurice Gilliams; Een schrijver over schilders, door Herwig Todts en Isolde De Buck, Uitgeverij Pandora, Antwerpen, 2000. Na een onderbreking werkt Annette Portegies vanaf medio 2004 voortvarend verder aan de biografie.

Na een startkapitaal werd in 2005 een bedrag van 40.000,- euro toegekend voor het verder schrijven aan de biografie.

Er zijn tussendoor korte artikelen verschenen die te lezen zijn op internet: Fragmenten uit het leven van een alchemist (2000) ; "Mijn liefste, blauwe hemel" fragmenten uit brieven van Maurice Gilliams en Maria de Raeymaekers (2000) ; La vie est trop courte (2000) ; en overige artikelen: Onzichtbaar voor wereldse ogen (2002) ; De slapeloze nachten van Maurice Gilliams (2004) ; Gilliams en de Groote Oorlog (2005) ; De ontstaansgeschiedenis van Elias (2006) ; De zakelijkheid voorbij (2008) ; de zoon van een flamingistische vakbondsman (2009) ; Een artikel bij de presentatie van de toneeluitvoering van Gregoria (2011).

De biografie werd al een keer aangekondigd in de catalogus van Uitgeverij Atheneum met als verschijningsdatum oktober 2010. We moeten er echter nog op wachten.

De biografie wordt verwacht in mei 2022.